Изображение Для чого потрібна реєстрація торгової марки?

Торгова марка є обличчям компанії. У споживачів фірмове зображення або слоган, визначений текстовий контент підсвідомо асоціюється з товарами або послугами, які надає конкретний виробник.

Чому важливо зареєструвати торгову марку? Товари та послуги, які марковані конкретним зареєстрованим торговим знаком, мають певну правовий захист з метою забезпечення їх унікальності та оригінальності в порівнянні з іншими. Таким чином, виробник або компанія з надання послуг буде захищена від копіювання свого продукту конкурентами.

В даному випадку торгова марка виступає в якості об’єкта інтелектуальної власності. У зв’язку з цим на неї покладені майнові і немайнові права. Що це означає?

Над розробкою торгової марки, її дизайном, особливостями працює певна фізична особа або група осіб. Дизайнери, підкоряючись вказівкам свого замовника, виконують роботи, пов’язані з розробкою торгової марки. Вони проводять ряд робіт, спрямованих на поліпшення впізнаваності товарів або послуг, що продаються замовником.

Дизайнер має особистими немайновими правами по відношенню до розробленої ним торговельної марки, як її автор. Тобто, торгова марка прирівнюється до твору образотворчого мистецтва, так як включає в себе створення унікального тексту і зображення. Будь-яка людина, навіть не є дизайнером, вважається автором створеної торгової марки, якщо він брав безпосередню участь у створенні її графічного зображення. Таким чином, він має право перешкоджати будь-якій спробі зміни свого твору, якщо це завдасть якоїсь шкоди його авторської репутації та гідності .

Якщо власник торгової марки вирішив самостійно або за допомогою іншого дизайнера змінити її зовнішній вигляд, то він не має ніякого права посилатися на початкового виконавця, як на автора зміненого проекту. Це буде вважатися заподіянням шкоди його репутації.

Торгова марка повинна бути зареєстрована . Виробник повинен отримати Свідоцтво на знак для товарів і послуг (далі – Свідоцтво). У момент отримання Свідоцтва торгова марка ставати захищеної на законодавчому рівні і отримує певні права. Подача заяви до уповноваженого органу ще не говорить про те, що торговельна марка зареєстрована, так як заявка може бути відхилена.

Отримання Свідоцтва на торгову марку робить власника володарем широкого кола прав:

– одноосібне володіння і розпорядження зареєстрованим торговим знаком;

– ніхто не має право користуватися торговою маркою без згоди власника;

– повна або часткова передача права власності на дану торговельну марку;

– можливість ставити свою торгову марку на товар при здійсненні посередницької діяльності, в разі згоди виробників продукції;

– право робити поруч з торговим знаком відповідне маркування, яка попереджає про те, що він зареєстрований на території України;

– власник може використовувати свою торговельну марку при оформленні документації, при рекламації продукції, в інтернеті.

Торгова марка може наноситися власником на товари, які він виробляє, супутні предмети, наприклад, упаковку, тару, етикетку, може бути використаний в процесі надання послуг, спрямованих на рекламу і просування вироблених товарів і послуг. 

Є невеликий нюанс, який повинен знати кожен власник. Заборона використання торгової марки без згоди власника діє тільки на той перелік товарів і послуг, які вказані у виданому Свідоцтві. У разі, коли торгова марка була використана для просування товару або послуг, які не були зазначені в Свідоцтві, то власник не має права забороняти її експлуатацію.

Ще один не менш важливий момент – рівень змішування торгової марки. При обробці заявки на видачу Свідоцтва уповноважений орган спирається на відповідний нормативний документ «Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва». У них прописано, що якщо подане вами зображення при розгляді викликає стійку асоціацію з іншою торговою маркою, навіть при наявності не схожих елементів, то воно є подібним. Є коригування і виклад власного бачення від Верховного Суду України, який при визначенні ступеня змішування бере за основу графічні елементи, що викликають у споживача певні асоціації. Текстова або фонетична схожість торгових марок не має істотного значення, так як основний акцент робиться на його візуалізацію. З цього випливає, що зовнішній вигляд торгової марки має величезне значення і повинен бути унікальним.

Процес передачі прав на торговельну марку здійснюється в письмовій формі шляхом укладення договору. Існує можливість дозволити користуватися торговою маркою іншої компанії за допомогою франшизи (франчайзингу) або ліцензійного договору. Дані дії можливі тільки в період дії Свідоцтва. У разі, коли власником торгової марки виступає група людей, то всі дії повинні бути узгоджені між ними.

Що собою являє франчайзинг? Досить широко використовуваний вид договору в юридичній практиці, в результаті підписання якого власник дозволяє використовувати належну йому торговельну марку на конкретній території. Плюс даного договору в тому, що його не треба офіційно реєструвати. Звичайно, існує і мінус. При укладанні такого типу договору підвищується репутаційний ризик компанії, яка є власником торгової марки.

Як висновок: зареєстрована торгова марка отримує певний рівень прав, що забезпечує захист унікальності товарів і послуг, що надаються компанією від аналогічних товарів і послуг конкурентів. І, якщо до торгової марки додається якісний продукт, то успіх гарантований.

Залишити коментар